ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ: Σιωπούν γιατί το θεωρούν προσωπικό

31. 05. 2003

 

Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών είναι ένα ευρύτατα διαδεδομένο φαινόμενο σε όλες τις κοινωνίες. Η ενδοοικογενειακή βία είναι το πιο αποσιωποιημένο έγκλημα στον κόσμο και αφορά άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, ηλικίας και κοινωνικής θέσης. Το φαινόμενο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, δεδομένης της έκτασης που έχει προσλάβει και τις δυσκολίες στον εντοπισμό και την εξάλειψη της βίαιης συμπεριφοράς.

 

Πολλοί άνθρωποι υποτιμούν το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας ή ακόμα το θεωρούν ένα προσωπικό πρόβλημα που δεν μπορεί να ενταχθεί στη δικαιοδοσία του νομικού μας συστήματος παρά τα συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία.

 

Σύμφωνα με την UNICEF, όμως, η συζυγική βία προκαλεί περισσότερους τραυματισμούς  και θανάτους γυναικών ηλικίας 45 έως 65 ετών απ’ ότι ο καρκίνος! Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον μία στις πέντε γυναίκες έχει εμπειρία βίαιης συμπεριφοράς από τους συντρόφους τους, ενώ το 95% όλων τω περιστατικών χρήσης βίας εναντίον γυναικών λαμβάνει χώρα στο σπίτι. Ήδη από το 1986 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει έντονη δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η οποία εκφράζεται μέσα από σειρά αναφορών, εκθέσεων, προτάσεων και αποφάσεων.