ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ:
ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Θεσσαλονίκη, 16.3.01

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Άννας ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

 

Προς:

Οργανωτική Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

“Γυναίκες και Επιστήμη : Τάσεις και Προοπτικές στην Ευρώπη”

                       

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

 

Μεγάλη ήταν η επιθυμία μου να παρευρίσκομαι στο σημαντικό συνέδριο που διοργανώνετε και να συμβάλω και εγώ στον γόνιμο προβληματισμό σας σχετικά με τις τάσεις και τις προοπτικές για την γυναίκα επιστήμονα στην Ευρώπη. Η δικαιολογημένη απουσία μου, ωστόσο, δεν με εμποδίζει να χαιρετίσω τη σημερινή σας εκδήλωση και να συγχαρώ το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την διοργάνωση και τη συμβολή τους στο άνοιγμα ενός γόνιμου διαλόγου που είμαι σίγουρη πως θα είναι ουσιαστικός και καρποφόρος.

 

Σήμερα, έχει γίνει πλήρως κατανοητό, τουλάχιστον στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η σχέση επιστήμης και τεχνολογικής ανάπτυξης ενισχύεται μέσω της έρευνας. Αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το επίπεδο ανάπτυξης των κρατών-μελών της Ε.Ε., δεν έχουμε παρά να ενισχύσουμε την έρευνα. Ωστόσο, υπάρχει ένα βασικό θέμα που εξακολουθεί να οριοθετεί και να περιορίζει το ερευνητικό δυναμικό της Ευρώπης. Είναι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην επιστήμη, την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη.

 

Παρά το γεγονός, ότι ο αριθμός των γυναικών στους περισσότερους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής αυξάνει συνεχώς, η παρουσία τους στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, είναι ελάχιστα εμφανής. Η υποεκπροσώπηση αυτή των γυναικών στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε., παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, οδηγεί στην σπατάλη ανθρωπίνων πόρων, επηρεάζει αναπόφευκτα τις επιλογές και προτεραιότητες στην έρευνα, και καταλήγει στην δημιουργία ανισορροπιών και στρεβλώσεων στα αποτελέσματα της χρηματοδοτούμενης από δημόσια κονδύλια έρευνας

 

Η πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο τομέα δαπανών στον προϋπολογισμό της Ένωσης, μετά την Γεωργία και τα Διαρθρωτικά Ταμεία και είναι ισχυρό εργαλείο για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας του μέλλοντος. Το Πέμπτο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη είναι καθοριστικής σημασίας με εκτεταμένες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και με την εισαγωγή μιας συνεπούς προσέγγισης στην αντιμετώπιση των δύο φύλων, προσπαθεί να θέσει τις βάσεις για μια ισόρροπη συμμετοχή ανδρών-γυναικών στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. Σε αυτή την  προσέγγιση συνέβαλε ουσιαστικά και η Γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας είχα την ευθύνη της σύνταξης, προς την Επιτροπή Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ενέργειας.

 

Είναι βέβαιον ότι, μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαμόρφωσης και υλοποίησης των διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τις βασικές επιλογές και προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας με σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.             

 

Η πολιτική αυτή προωθείται σε όλα τα επίπεδα και αφορά την έρευνα από τις γυναίκες -οι γυναίκες ως ερευνήτριες- για τις γυναίκες –θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η έρευνα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών- και σχετικά με τις γυναίκες –η έρευνα θα πρέπει να συμβάλει στην κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με το φύλο-.

 

Ασφαλώς, χρειάζεται κοινή προσπάθεια και συντονισμένες ενέργειες για να αποδώσουν τα θετικά μέτρα που λαμβάνονται.

 

 Σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.

 

 

Με πολύ φιλικούς χαιρετισμούς,

 

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ