"Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ"

Διημερίδα Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο του εορτασμού του Έτους της Απόδημης Ελληνίδας

Θεσσαλονίκη, 6.12.2002

Χαιρετισμός της Αννας ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ευρωβουλευτού, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

 

Αγαπητοί φίλοι,

Αγαπητές φίλες,

 

Αν σήμερα είμαστε σε θέση να μιλάμε για τη δημιουργική παρουσία του έθνους των Ελλήνων στα πέρατα της γης, το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στις Ελληνίδες της Διασποράς, οι οποίες κάτω από αντίξοες συνθήκες και μέσα από πολλαπλούς ρόλους, κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα της ελληνικής ψυχής και να μεταλαμπαδεύσουν στις νέες γενιές την αγάπη για την Ελλάδα. Είναι οι αφανείς ηρωίδες, που έστησαν τις μικρές Ελλάδες έξω από τα στενά εθνικά όρια και σήμερα, μέσα στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση, αγωνίζονται να αποτρέψουν τον κίνδυνο αφομοίωσης της πολιτιστικής τους ταυτότητας, χωρίς να στέκονται εμπόδιο στη λειτουργία τους ως πολίτες του κόσμου.

 

Σήμερα, οι Ελληνίδες της Διασποράς, είναι επιτυχημένες επιστήμονες και επαγγελματίες, έμπειρες και παραγωγικές εργαζόμενες, δυναμικές εκπρόσωποι της κοινότητάς τους στους θεσμούς της πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης. Ο ρόλος τους μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα, είναι σημαντικός αλλά και δύσκολος, αφού αυτά που για το άλλο φύλο είναι αυτονόητα, για τις γυναίκες είναι συνδεδεμένα με έναν αδιάκοπο αγώνα.

 

Χωρίς αμφιβολία οι απόδημες Ελληνίδες σφράγισαν με την παρουσία τους την κοινωνία που ζουν, αφού αποτελούν το μισό του ελληνικού δυναμικού της διασποράς και συνεπώς το μισό των προσόντων, των ικανοτήτων, του πνεύματος και των ταλέντων του. Όμως, η εκπροσώπησή τους στις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις της ομογένειας παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, στερώντας την ελληνική διασπορά από μια σημαντική συμβολή, καθώς έχει αποδειχτεί ότι όπου συμμετέχουν γυναίκες υπάρχει μεγαλύτερη δημιουργικότητα.

 

Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, έχω υποστηρίξει την άποψη, ότι ο αποκλεισμός των γυναικών από τις πολιτικές αποφάσεις, συνιστά σοβαρή αναπηρία για τη δημοκρατία, φτώχεια και στέρηση των χωρών μας από τη μη αξιοποίηση της φαντασίας, των ικανοτήτων, των ιδεών και του συστήματος αξιών του μισού του ανθρώπινου γένους.

 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την ανάδειξη του ρόλου των γυναικών σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και για την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο. Γι’ αυτό συμμετέχουμε ενεργά και παρεμβαίνουμε στον διάλογο που αναπτύσσεται για το μέλλον της Ευρώπης. Όπως είναι γνωστό η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. στην παρούσα συγκυρία είναι η θεσμική μεταρρύθμιση και η Διεύρυνση της Ένωσης.

 

Το θέμα αυτό κυριάρχησε στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης στις 21-23 Νοεμβρίου 2002, όπου συμμετείχαν γυναίκες βουλευτές και γερουσιαστές από όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. και τις υποψήφιες χώρες. Η Διάσκεψη κατέληξε σε Διακήρυξη που συμπυκνώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις των γυναικών από την μελλοντική Συνθήκη, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα αυτό. Ορισμένες από αυτές τις απαιτήσεις είναι:

ü      Η ισότητα των φύλων να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα και από όλους όσους συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες,

 

ü      Το Δίκαιο της Κοινότητας και των κρατών μελών σε ποινικά θέματα να αντιμετωπίζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας.

 

ü      Η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών να αποτελεί βασική αρχή για όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και να υποστηρίζεται από δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της θέσης των  γυναικών, ως του υποεκπροσωπούμενου φύλου.

 

Την ίδια στιγμή, ανοίγεται μπροστά μας μια ακόμα σημαντική πρόκληση. Στην Κοπεγχάγη, στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, θα λάβει χώρα η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου αναμένεται να ληφθεί η ιστορική απόφαση για τη Διεύρυνση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διεύρυνση αποτελεί μια μη αναστρέψιμη ιστορική επιλογή, αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για την εδραίωση της σταθερότητας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ευημερίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Όμως, η Διεύρυνση περνάει μέσα από την ένταξη της Κύπρου. Η επίλυση του Κυπριακού δεν συνιστά προαπαιτούμενο, ωστόσο, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης το πολιτικό πρόβλημα πρέπει να λυθεί, και όσο ταχύτερα λυθεί, τόσο το καλύτερο».

 

Αγαπητοί φίλοι,

Αγαπητές φίλες,

 

Στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων των ανοιχτών συνόρων, της υπερεθνικής συνεργασίας και της μετακίνησης μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων, η επικοινωνία είναι συνεχής και καταιγιστική. Υπό αυτές τις συνθήκες οι διασπορές των εθνών παίρνουν σήμερα διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που οι Έλληνες της Διασποράς βίωσαν στο παρελθόν. Αποτελούν πολιτισμικές ομάδες που όχι μόνο διατηρούν, αλλά και εμπλουτίζουν την ταυτότητά τους με στοιχεία από τους πολιτισμούς των χωρών καταγωγής τους και των κοινωνιών των νέων τους πατρίδων.

 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα που τη συνοδεύουν, βεβαιώνουν ότι οδηγούμαστε αργά και σταθερά σε ένα πλανήτη χωρίς σύνορα και σε κοινωνίες πολυπολιτισμικές, πλουραλιστικές, ποικιλόμορφες. Κοινωνίες που οφείλουν να έχουν ανθρώπινο πρόσωπο, να είναι δημοκρατικές και ανοιχτές στις αλλαγές,  κοινωνίες που θα διασφαλίζουν ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για όλους, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνική καταγωγή, γλώσσα ή θρησκευτική πίστη.

 

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον ο ρόλος των Αποδήμων Ελληνίδων με τη διπλή πολιτιστική ταυτότητα, μπορεί και πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός.