"ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο

Αθήνα,

6.5.2003

Ομιλία της Άννας Καραμάνου, Προέδρου της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, θα ήθελα να απευθύνω τα πιο θερμά συγχαρητήριά μου στην Ελληνική Προεδρία και στην Επίτροπο κα Άννα Διαμαντοπούλου για την πρωτοβουλία τους να φέρουν  το θέμα «Φύλο και Κοινωνία της Πληροφορίας»  προς συζήτηση σε αυτό το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο.  Όλοι μας είμαστε μάρτυρες δραματικών αλλαγών στην κοινωνία μας λόγω της ταχείας εξάπλωσης της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επιταχυνθούν ακόμα περισσότερο και να επηρεάσουν τον τρόπο ζωής και εργασίας όλων των πολιτών –γυναικών και ανδρών.

Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι γι αυτές τις βαθιές αλλαγές. Πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις αυτού του μεταβαλλόμενου κόσμου, γιατί αυτό απαιτεί η ευημερία και η επιτυχία όλων των Ευρωπαίων πολιτών, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών.

Παρόλα αυτά, διαβλέπω το μεγάλο κίνδυνο οι γυναίκες να περιθωριοποιηθούν και να μη μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτές τις σημαντικές εξελίξεις. Φοβάμαι ότι οι γυναίκες θα μείνουν έξω από την Ευρώπη του Μέλλοντος. Ο ρόλος των γυναικών στη διευρυμένη Ευρώπη έχει απασχολήσει εδώ και καιρό την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι προσπάθειές μας να επηρεάσουμε τις εξελίξεις  ήταν εξαιρετικά έντονες κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, καθώς μας διακατείχε ο φόβος  ότι η φωνή των γυναικών δε θα έφτανε μέχρι τη  Συντακτική Συνέλευση που συζητά τις μεταρρυθμίσεις  και την οικοδόμηση της μελλοντικής διευρυμένης Ευρώπης.

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών, με στόχο να επηρεάσει τη διαδικασία της συζήτησης στο πλαίσιο της Συντακτικής Συνέλευσης, έχει  υποβάλει  σειρά προτάσεων.  Οι προτάσεις  αυτές ήταν αποτέλεσμα  πολυάριθμων συναντήσεων που οργανώσαμε και στις οποίες προσκαλέσαμε γυναίκες Μέλη της Συνέλευσης, αντιπροσώπους ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους της Συντακτικής Συνέλευσης, οι οποίοι υποστήριξαν το έργο μας. Ο ρόλος των γυναικών στη Συνέλευση έχει εξεταστεί σε συναντήσεις με το Δίκτυο των Βουλευτών που είναι υπεύθυνοι για τα θέματα φύλου στα κράτη μέλη, τις υπό ένταξη χώρες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με δική μου πρωτοβουλία στις 31 Μαρτίου στην Αθήνα, κατά την οποία υιοθετήσαμε μια  Διακήρυξη για τη Συνέλευση, ως συνέχεια θέσεων που είχαν αρχικά διατυπωθεί στην πρώτη Διακήρυξη που υιοθετήθηκε στη συνάντηση του Δικτύου της Κοπεγχάγης στις 23-24 Νοεμβρίου 2002.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω  κάποια από τα αιτήματα:

Η κοινωνία του μέλλοντος είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία διαφέρει εντελώς από όσα γνωρίζαμε στο παρελθόν. Σήμερα, οι ανισότητες και οι  εναπομείνασες διακρίσεις με βάση το φύλο, για παράδειγμα, στη λήψη των αποφάσεων, στην εργασία, την εκπαίδευση και έρευνα, αντικατοπτρίζονται κυρίως στους τομείς που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες.  Οι γυναίκες υστερούν πολύ και δεν συγχρονίζουν τα βήματά τους με τις ραγδαίες  εξελίξεις σε τομείς που συνδέονται  με τις νέες τεχνολογίες,  όπως  είναι η εκπαίδευση, η έρευνα,  η εργασία, η χρήση εργαλείων, η εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, η διοίκηση, η επιχειρηματικότητα, η τηλε-εργασία ή η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου. Οι σοβαρές διαφορές των δύο φύλων ως προς τη θέση τους στη κοινωνία, την κατανομή των υποχρεώσεων  και τις συμπεριφορές  συμπληρώνουν  την εικόνα. Μια από τις πιο αρνητικές επιπτώσεις της ταχείας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών είναι η αυξανόμενη χρήση της πορνογραφίας στα ΜΜΕ, η οποία συνήθως παρουσιάζει τις γυναίκες και τα κορίτσια ως κατώτερα όντα,  αντικείμενα εκμετάλλευσης  ή ως σεξουαλικό εμπόρευμα.

Η αντιμετώπιση αυτών των διαφορών ανάμεσα στα φύλα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απασχόληση, αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Είναι δική σας αρμοδιότητα, ως εκπροσώπων των κυβερνήσεων και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναλάβετε αυτό το σημαντικό έργο, σχεδιάζοντας συγκεκριμένες δράσεις,  ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια να  συμβαδίσουν με  τους άνδρες και να  επωφεληθούν  από την συνεχώς εξελισσόμενη  Κοινωνία της Πληροφορίας.

Προγράμματα δράσης θα πρέπει επίσης να αναληφθούν και σε διεθνές επίπεδο. Βρίσκω πολύ θετική την προτροπή, από την πλευρά της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση των Γυναικών, προς τις Κυβερνήσεις, προκειμένου να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε να αυξήσουν τη συμμετοχή και την πρόσβαση των γυναικών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών, ως μέσο για την προώθηση και την ενίσχυση των γυναικών.

Θεωρώ καθήκον μου να επαναλάβω αυτό το αίτημα. Ελπίζω ότι η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στις επικείμενες παγκόσμιες Διασκέψεις  Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στη Γενεύη τον προσεχή Δεκέμβριο και στην Τύνιδα το 2005,  θα προωθήσει ισχυρά επιχειρήματα, σε όλες τις συζητήσεις, προς όφελος της ενσωμάτωσης των γυναικών και ότι οι συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών θα ληφθούν υπόψη κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει και αυτό το ρόλο του. Η καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρωταρχικό μέλημα της Επιτροπής μας, ενώ αποτελεί και το αντικείμενο μιας νέας έκθεσης πρωτοβουλίας της οποίας είμαι εισηγήτρια. Σε αυτήν αναπτύσσω ολοκληρωμένες προτάσεις, εμπλουτισμένες και από τον διάλογο που αναπτύχθηκε στο διήμερο συνέδριο,  τις οποίες η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα μπορέσουν να προωθήσουν, ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια να συμμετάσχουν, επί ίσοις όροις, στη  Κοινωνία της Πληροφορίας και τα οφέλη των νέων τεχνολογιών να καταστούν διαθέσιμα και στις γυναίκες.

Άννα Καραμάνου-ευρωβουλευτής

Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μιχαλακοπούλου 104, 115 28, Αθήνα

Τηλ: 210-77 75 223, 210-77 74 654

Fax: 210-77 57 771

E-mail: info@karamanou.gr

www.karamanou.gr