"ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Δημόσια Ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών σχετικά με τις προκλήσεις από την εφαρμογή της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις ίσες ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες στην απασχόλησης

Βρυξέλλες, 20.02.2003

Εναρκτήρια Ομιλία της Αννας Καραμάνου, Ευρωβουλευτού, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας καλωσορίζω στη σημερινή δημόσια εκδήλωση, που έχει ως θέμα το μέλλον της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας. Θα εξετάσουμε, δηλαδή, τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/73/ΕC για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών στην Απασχόληση.

 

Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες και να τους ευχαριστήσω που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας να λάβουν μέρος στη σημερινή συζήτηση. Δυστυχώς, η κα Ulle-Marike Papp, επικεφαλής του γραφείου του Υπουργού Ισότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Εσθονία, ακύρωσε την τελευταία στιγμή την συμμετοχή της. Ωστόσο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα  Beatrice Hertogs, Γενική Γραμματέα της ΕΤΜC, που αντικατέστησε την κα Papp, αποδεχόμενη την καθυστερημένη πρόσκλησή μας.

 

Καλωσορίζω επίσης τον κ. Άγγελο Αγγελίδη, στέλεχος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί την Ελληνική Προεδρία. Επίσης, την κα Luisela PavanWoolfe, Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εκπροσώπους των μονίμων αντιπροσωπειών των κρατών μελών, καθώς και όλους τους καλεσμένους μας.

 

Με την υιοθέτηση της έκθεσης της κας Heidi Hautala πέρυσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε την αναθεώρηση της Οδηγίας 76/207 ΕΕC, για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς που αφορούν την εργασία, δηλαδή, τις προαγωγές, την επαγγελματική κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας.

 

Μέσα από την συνδιαλλαγή, αυτά που επιτύχαμε, επιγραμματικά, είναι τα εξής:

 

ü       Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας για πρώτη φορά προσδιορίζεται συγκεκριμένα. Όπως, πολύ χαρακτηριστικά, είπε η κα Διαμαντοπούλου, η σεξουαλική παρενόχληση για πρώτη φορά απέκτησε όνομα στη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

ü       Άλλο σπουδαίο επίτευγμα είναι ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι από κοινού θα μπορούν να προωθούν σχέδια δράσης για την προαγωγή της ισότητας και θετικά μέτρα προς όφελος το υποαντιπροσωπούμενου φύλου, ώστε να προωθηθεί η ισότητα σε όλους τους τομείς.

 

ü       Προστατεύονται, επίσης, τα δικαιώματα και δεν χάνουν την δουλειά τους όσοι και όσες κάνουν χρήση γονικής άδειας, συμπεριλαμβανομένης της υιοθεσίας παιδιών.

 

ü       Η Οδηγία ακόμη προβλέπει αποζημίωση για τα θύματα διακρίσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένα όργανα που θα είναι υπεύθυνα για τη παροχή βοήθειας στα θύματα διακρίσεων λόγω φύλου.  Τα όργανα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση του σκοπού τους.

 

Για πολλά από τα θέματα που προανέφερα, τα κράτη μέλη έχουν ακόμη αρκετό καιρό, καθώς η νέα Οδηγία θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι το 2005.

 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας, στα παλιά και στα νέα κράτη μέλη και να δούμε τι πολιτική δράση χρειάζεται να αναλάβουμε και ποιες πρωτοβουλίες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

 

Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής συνεδρίασης.