Προς:

Υπουργόν Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Πέτρο Ευθυμίου

Κοιν. - κο Αθανάσιο Γκότοβο
         
Υπεύθυνο Προγράμματος "Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων"
        - κα. Νότα Τρίγκα
          
Δημοσιογράφο εφημερίδας "Το Βήμα"       

Θέμα :
"Ένταξη Αθιγγάνων Παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα"

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2001


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», στις 20/09/2001, και έπειτα από έρευνα συνεργατών μου, σχετικά με την άρνηση ορισμένων διευθυντών σχολείων να εγγράψουν παιδιά Αθιγγάνων, θα ήθελα να εκφράσω τον έντονο προβληματισμό και τη λύπη μου για τις εκδηλώσεις ρατσιστικών φαινομένων και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δημόσια ιδρύματα.

Όπως είναι γνωστό, βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και της κυβέρνησής μας, παραμένει η δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. (Άρθρο 13 της Συνθήκης του Άμστερνταμ και Άρθρο 5, §3 του Συντάγματος της Ελλάδας).

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το υπουργείο σας, και ειδικότερα από τους υπεύθυνους του προγράμματος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων», για την ένταξη των Αθιγγάνων στην ελληνική κοινωνία και εν προκειμένω στο εκπαιδευτικό σύστημα, η εικόνα παρουσιάζεται περισσότερο απογοητευτική από προηγούμενες  χρονιές.

 Ως εκ τούτου, παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα και παράλληλα να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι που με τις αυθαίρετες πράξεις τους συμβάλλουν στον αποκλεισμό των Τσιγγανοπαίδων από τη δημόσια εκπαίδευση.  

 Με τιμή

Άννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ