Προς:

- Υπουργό Εθνικής Αμύνης
κ. Γιάννο Παπαντωνίου


Θέμα :
“Στρατολογικές Εκκρεμότητες Ελλήνων του Εξωτερικού ”
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2001


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, περίπου 18.000 Έλληνες του εξωτερικού αντιμετωπίζουν στρατολογικές εκκρεμότητες λόγω της μόνιμης διαμονής τους εκεί. Πρόκειται για επιχειρηματίες, επιστήμονες και επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, με αντικειμενική δυσκολία στο να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία τμηματικά ή στο ακέραιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι και στερούνται του δικαιώματος ανανέωσης του διαβατηρίου τους, καθώς και της ελεύθερης εισόδου-εξόδου στην πατρίδα τους, με εξαίρεση τους κατοίκους των Η.Π.Α., της Αυστραλίας και άλλων χωρών, εκτός Ε.Ε.

Αν και ο νόμος 2510/1997 ήταν ένα γενναίο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν αντικείμενο ειδικής στρατολογικής πολιτικής, το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί οριστικά από τον παραπάνω νόμο.

Με δεδομένες τις γνώσεις και τις εμπειρίες των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς και την δυνατότητά τους να προσφέρουν στην ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της επιστήμης στην χώρα μας, εκτιμώ ότι η διευθέτηση του ζητήματός τους θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην Ελλάδα, τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τις ανάγκες της Ελλάδας στον τομέα της εθνικής άμυνας, σας παρακαλώ να πάρετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την οριστική νομοθετική ρύθμιση της στρατολογικής εκκρεμότητας των Ελλήνων του εξωτερικού, ώστε να τερματισθεί ο αποκλεισμός τους από τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας μας.


Με εκτίμηση,


¶ννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ