Προς: Υπουργόν Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης κ. Κώστα Σκανδαλίδη

 
ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στη Διαδικασία Νομιμοποίησης Μεταναστών»
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2002

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της κατάθεσης στην Βουλή του Σχεδίου Νόμου με θέμα «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και άλλες Διατάξεις», που αφορά ρυθμίσεις και τροποποιήσεις του Ν.2910/2001 και με την ιδιότητά μου ως τακτικού μέλους της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις πρωτοβουλίες σας και παράλληλα να θέσω υπόψη σας τις παρακάτω σκέψεις:

Η υιοθέτηση του Ν. 2910/2001 αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την προσπάθεια εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Παρά τα επιμέρους προβλήματα, η πρώτη φάση της διαδικασίας νομιμοποίησης των μεταναστών εξελίχθηκε ομαλά και οι κατά τόπους Δήμοι, που ήταν αρμόδιοι για την διεκπεραίωσή της, έδειξαν να αντεπεξέρχονται.

Σήμερα, διανύοντας τη δεύτερη φάση της διαδικασίας νομιμοποίησης, τα προβλήματα που εμφανίζονται είναι εντονότερα. Συγκεκριμένα, κατόπιν προφορικών διαμαρτυριών μεταναστών αλλά και ελλήνων πολιτών, δημοσιευμάτων του τύπου, καθώς και συνεργασίας μας με το Συνήγορο του Πολίτη, το γραφείο μου ήρθε κατ’ αρχήν σε επαφή και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Εργασίας της Νομαρχίας Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε ότι τόσο οι συνθήκες εξυπηρέτησης των μεταναστών, όσο και εργασίας των υπαλλήλων, ήταν ιδιαίτερα υποβαθμισμένες. Εν ολίγοις, οι συνθήκες όπως είχαν διαμορφωθεί, οδήγησαν την «δεύτερη φάση» της νομιμοποίησης των μεταναστών σε αδιέξοδο.

Εκτιμώ, ότι σας είναι γνωστές οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, τόσο από την συνάντησή σας με τις οργανώσεις μεταναστών, όσο και από την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία αναφέρεται λεπτομερειακά στην ανεπάρκεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, την έλλειψη προσωπικού, συντονισμού και συνεργασίας των φορέων που εμπλέκονται στην διαδικασία νομιμοποίησης, καθώς και στις αδυναμίες της διοίκησης.

Θεωρώ ότι μετά από δέκα χρόνια παρουσίας μεταναστών στην Ελλάδα, έπρεπε πλέον να μιλάμε όχι απλά για την νομιμοποίηση τους, αλλά για την κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση. Εστιάζω την προσοχή μου ειδικά στην δεύτερη γενιά των μεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν άλλη κοινωνική αναφορά και πρότυπα εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση που η Πολιτεία δεν μεριμνήσει έγκαιρα για την ένταξή τους, δίνοντάς τους πολιτικά και αστικά δικαιώματα, το μέλλον δεν προμηνύεται καθόλου θετικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι ομάδες θα μετατραπούν σε γκέτο, με τις γνωστές πλέον συνέπειες για την ελληνική κοινωνία.

Πιστεύω ότι μια στενότερη συνεργασία με τις μεταναστευτικές οργανώσεις, καθώς και η υιοθέτηση των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική έκθεση, θα λειτουργούσαν θετικά στην εφαρμογή του νόμου.

Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση για την επίλυση των προαναφερομένων προβλημάτων, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και Καλή Χρονιά.

Με εκτίμηση

¶ννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ