Προς:

- Υπουργόν Δημόσιας Τάξης κο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

- Υπουργόν Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Δημήτριο Ρέππα

Θέμα :
Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2002

Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί, 

 

Με αφορμή την νέα προκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων, επανέρχομαι εκ νέου, καθώς με λύπη μου διαπιστώνω πως και σε αυτήν την περίπτωση η χαμηλή ποσόστωση στην εισαγωγή γυναικών παραμένει και ουσιαστικά αποκλείει την επί ίσοις όροις με τους άνδρες συμμετοχή τους στις διαδικασίες επιλογής,

 

Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό, πως παρά την σχετική νομοθεσία, Ελληνική και Κοινοτική, όπου κάθε περιορισμός σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση και κάθε διάκριση με βάση το φύλο κρίνεται παράνομη, οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται συστηματικά διακρίσεις εις βάρος τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

Θεωρώ πως, όπως σας είχα αναφέρει και στην επιστολή που σας απηύθυνα στις 29/4/02, σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού για τις Σχολές της Αστυνομίας, όροι που παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των δύο φύλων κατά την πρόσβαση στην απασχόληση, είναι μη νόμιμοι και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

 

Με τιμή,

 

 

 

 

 

Άννα Καραμάνου