Προς:

Πρωθυπουργόν κο Κωνσταντίνο Σημίτη

Υπουργόν Εξωτερικών κο Γιώργο Παπανδρέου

Θέμα :
Πρόταση για προώθηση, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις γυναίκες του Αφγανιστάν
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2002

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Στις αρχές Νοεμβρίου επισκέφθηκα, ως επικεφαλής της πρώτης, εξαμελούς, αντιπροσωπίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Αφγανιστάν, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η ανασυγκρότηση της χώρας θα συμπεριλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών. Η κατάσταση που συναντήσαμε εκεί ήταν τραγική, αφού η χώρα δεν είναι κράτος συγκροτημένο με ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, ενώ το πνεύμα των Ταλιμπάν εξακολουθεί να είναι πανταχού παρόν.

 

Κοινή διαπίστωση όλων μας ήταν πως για να υπάρξει πραγματική πρόοδος, οικονομική και κοινωνική, στο Αφγανιστάν είναι απαραίτητο να αντιμετωπισθεί η κουλτούρα της βίας και του θρησκευτικού φανατισμού που κυριαρχεί και η οποία αποκλείει τη συμμετοχή των γυναικών από τις περισσότερες πτυχές της κοινωνικής ζωής, όπως είναι η μόρφωση, η εργασία, ακόμα και η σωστή υγειονομική περίθαλψη. Οι γυναίκες του Αφγανιστάν, σε ποσοστό 98%, είναι αναλφάβητες, οικονομικά εξαρτημένες από τους συζύγους τους και κατά κανόνα γεννούν χωρίς ιατρική βοήθεια (σε ποσοστό 99%). Το υπόβαθρο αυτό είναι ιδανική βάση για την ανάπτυξη ακραίων κινημάτων, όπως οι Ταλιμπάν, που δεν είναι δυνατό να βρουν σθεναρή αντίδραση στα σχέδιά τους όταν ένα μεγάλο κομμάτι του λαού είναι καταπιεσμένο και υποεκπροσωπούμενο στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλο από τη διαιώνιση της περιθωριοποίησης του Αφγανιστάν και των προβλημάτων που προκύπτουν από την αποτυχία του να ενταχθεί ομαλά στο διεθνές σύστημα.

 

 

 

Στην επίτευξη προόδου πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά η χώρα μας με την ευκαιρία της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπεισμένη ότι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις γυναίκες του Αφγανιστάν μπορεί να δώσει ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Το Ταμείο αυτό θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία υποδομών στη χώρα, που θα στοχεύουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των γυναικών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, βελτιώνοντας, κατ’αυτόν τον τρόπο, τη ζωή τους και, κατ’επέκταση, και τη ζωή των οικογενειών τους.

 

Η χώρα μας έχει επανειλημμένα αποδείξει το ενδιαφέρον της για τη διεθνή σταθερότητα και ειρήνη. Με πρωτοβουλίες, όπως το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), υποστηρίζουμε την άποψη ότι η ειρήνη δε μπορεί να έλθει από μόνη της, αλλά χρειάζεται συγκεκριμένη πολιτική δράση και μακροπρόθεσμο όραμα. Πιστεύω πως η προώθηση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις γυναίκες του Αφγανιστάν από την Ελληνική Προεδρία (λήψη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο για τη δημιουργία ειδικής γραμμής στον Προϋπολογισμό του 2004) θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της χώρας μας ως σταθεροποιητικού παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή μας.

 

Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστώ θερμά.

 

 

 

 

 

Με βαθύτατη εκτίμηση,

 

 

 

 

 

Άννα Καραμάνου