Προς:

- Υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

- Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Λιάνη

Θέμα :
Πρόταση για ανάδειξη της διάστασης του φύλου στον αθλητισμό - Συνέδριο με θέμα "Γυναίκα και Αθλητισμός", στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2002

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 στην Αθήνα έχουν θέσει τον Αθλητισμό στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το γεγονός πως η χρονιά αυτή έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση «Έτος Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού» καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ανάληψης δράσης για τη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

 

Την ίδια στιγμή, όμως, εντείνεται ο προβληματισμός σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στον Αθλητισμό. Τα τελευταία χρόνια, καθίσταται κοινή διαπίστωση πως ο αθλητισμός χαρακτηρίζεται έντονα από τη διάσταση του φύλου:

¨      Ο αθλητισμός εγείρει το πρόβλημα των ανισοτήτων: ελλιπής αντιπροσώπευση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, διαφορές ως προς την αναγνώριση και τη διαθεσιμότητα των μέσων στον επαγγελματικό αθλητισμό και ανισότητες στα εισοδήματα και την προβολή μέσω του Τύπου

¨      Η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουν οι γυναίκες με το σώμα τους εγείρει το θέμα της συνύπαρξης των δύο φύλων στις αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και το πρόβλημα των κυρίαρχων προτύπων γυναικείας και ανδρικής ομορφιάς.

¨      Ο αθλητισμός, τέλος, είναι ένας παράγων που συμβάλλει στη χειραφέτηση των γυναικών. Αποτελεί ένδειξη του βαθμού ελευθερίας που απολαμβάνουν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι ένα μέσο αντίδρασης στην καταπίεση που υφίσταται το γυναικείο φύλο.

 

Το θέμα αυτό έχει αρχίσει από καιρό να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Ετέθη αρχικά από την Παγκόσμια Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. για τις Γυναίκες (Πεκίνο +5 στη Νέα Υόρκη). Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ήδη οργανώσει δύο διεθνή συνέδρια για τις ανισότητες ανδρών και γυναικών στον αθλητισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη διοργάνωση μιας Ευρω-Μεσογειακής Συνόδου για το θέμα το 2003. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας προεδρεύω, έχει αναλάβει να συντάξει έκθεση για το θέμα αυτό και να αναλάβει και σχετικές πρωτοβουλίες. Η Ελληνική Προεδρία έχει μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξει το θέμα και να πρωτοστατήσει στο διεθνή προβληματισμό, θέτοντάς το μεταξύ των προτεραιοτήτων της.

 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνω τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Γυναίκα και Αθλητισμός», το Μάρτιο του 2003 στην Αθήνα, σε συνεργασία του Υπουργείου σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –κυρίως τις Επιτροπές Δικαιωμάτων των Γυναικών και Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού. Για το ίδιο θέμα είχα συνάντηση με την Επίτροπο κα Viviane Reding, η οποία εξεδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον.

 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και μελλοντική συνεργασία.

 

Με βαθύτατη εκτίμηση,

 

 

 

 

 

Άννα Καραμάνου