ΠΡΟΣ:
Υπουργό Δημ.Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Υπουργό Εθν. Άμυνας κ. Γιάννο Παπαντωνίου

Υπουργό Εθνικής Παιδείας κ. Πέτρο Ευθυμίου

 
Θέμα:
Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τη Σχολή Αστυφυλάκων και τη Σχολή Αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας
Αθήνα, 29 Απριλίου 2002

 

Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί,

Έχοντας υπόψη την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τη Σχολή Αστυφυλάκων και τη Σχολή Αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας, θα ήθελα να σας εκφράσω την έντονη αντίθεσή μου σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που θέτει η παραπάνω προκήρυξη, με τη μορφή ποσοστώσεων, ως προς τον αριθμό γυναικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων και τη Σχολή Αστυνομικών κατά το σχολικό έτος 2001-2002.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 και 2 του Συντάγματος, την κοινοτική οδηγία 76/207, η οποία έχει μόλις τύχει νέας τροποποιήσεως και μιας σειράς αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι παράνομος κάθε περιορισμός σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση και κάθε διάκριση με βάση το φύλο.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την απασχόληση στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με την απόφαση 1929/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αποστολή της και ο χαρακτήρας της ως στρατιωτικά οργανωμένου ένοπλου σώματος, καθώς και οι συνθήκες άσκησης των δραστηριοτήτων της δεν αποτελούν, λόγω της γενικότητάς τους, κριτήρια συγκεκριμένα και πρόσφορα να δικαιολογήσουν τις θεσπιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών κατά την είσοδό τους στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, τόσο οι διατάξεις του ν.2226/1994, όσο και η κοινή υπουργική απόφαση 6000/2/112-α/2002, που καθορίζουν τα στοιχεία της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, κατά το μέρος που θεσπίζουν ποσοτικούς περιορισμούς, παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των δύο φύλων κατά την πρόσβαση στην απασχόληση, είναι μη νόμιμες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.Με τιμή


Άννα Καραμάνου