Προς:

- Υπουργόν Εξωτερικών κ. Γιώργο Παπανδρέου

- Υπουργόν Εθνικής Αμύνης κ. Γιάννο Παπαντωνίου


Θέμα :
Η υπ' αριθμ. ΑΠ611/19/ΑΣ1437/5.8.02 Εγκύκλιος του Υπ. Εξωτερικών και τα Διαβατήρια Ανυποτάκτων
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2002


Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Σε συνέχεια της, από 29.10.2001 παρέμβασής μου στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, κ. Γιάννο Παπαντωνίου, αναφορικά με νομοθετικές ρυθμίσεις για τους Έλληνες του εξωτερικού με στρατολογικές εκκρεμότητες, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για τις πρόσφατες ρυθμίσεις του υπ’αριθ. 3036/2002 νόμου και ειδικότερα για το άρθρο 2, το οποίο προβλέπει την άρση της απαγόρευσης έκδοσης διαβατηρίου σε ανυπότακτους του εξωτερικού.

Πέραν όμως των θετικών στοιχείων του νόμου, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί από την έκδοση της υπ' αριθμ. ΑΠ611/19/ΑΣ1437/5.8.02 εγκυκλίου του Υπουργείου Εξωτερικών προς τις προξενικές αρχές, σχετικά με την χορήγηση διαβατηρίων σε ανυπότακτους και το οποίο περιήλθε σε γνώση μου μέσω επιστολών διαμαρτυρίας διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτερικού με στρατολογικές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η έκδοση των διαβατηρίων για ένα μόνο έτος, όπως ορίζει η εγκύκλιος, καθώς και η αναγραφή σε αυτά, στην ελληνική γλώσσα: "Ισχύει για ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού (πλην Ελλάδος) και για την είσοδο μόνο στην Ελλάδα για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων", αποτελεί, αφενός διάκριση εις βάρος των ανυπότακτων του εξωτερικού σε σχέση με του υπόλοιπους Έλληνες που δικαιούνται διαβατήριο πενταετούς ισχύος και αφετέρου, παραβίαση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση 510/17/15-05-2000 – παράγραφος 11[3] της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εκτιμώ, ότι το περιεχόμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου, εκτός των νομικών και πρακτικών συνεπειών, επιβαρύνει και διογκώνει τις κυρώσεις εις βάρος των ανυπότακτων, πέραν εκείνων που διατηρούνται σε ισχύ από το νόμο. Και το κυριότερο, συνιστά κύρωση ηθικής τάξεως, αποτρέποντας τους Έλληνες του εξωτερικού να ταξιδέψουν στην πατρίδα τους, όπου η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της επιστήμης, θα ήταν πολύτιμη.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την τάση που επικρατεί στην Ε.Ε. όπου οι εννέα από τις δεκαπέντε χώρες, είτε δεν έχουν υποχρεωτική στράτευση, είτε είναι πολύ σύντομη, με μέση θητεία 9 μήνες, θα σας παρακαλούσα να αναθεωρήστε το περιεχόμενο της εν λόγω εγκυκλίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση στις χώρες τους εξωτερικού, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, των χιλιάδων νέων Ελλήνων του εξωτερικού.

Προσβλέποντας στην θετική σας ανταπόκριση για την επίλυση του προβλήματος, σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.


Με εκτίμηση,


¶ννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ