Προς:

κο Φίλιππο Πετσάλνικο
Υπουργόν Δικαιοσύνης

Κοιν: Γενική Γραμματέα Ισότητας
κ. Εφη Μπέκου

 

Θέμα : Καθορισμός επωνύμου τέκνων – Πρόταση του Ακαδημαϊκού κ. Κ.Ι. Δεσποτόπουλου

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2003

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Λαμβάνοντας αφορμή από το άρθρο του Ακαδημαϊκού κ. Κ. Ι. Δεσποτόπουλου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 26.5.2003 με τίτλο : “O θεσμός του επωνύμου και το Σύνταγμα», θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ πειστικά επιχειρήματα του κ. Δεσποτόπουλου.

 

Όπως είναι γνωστό, μέχρι το 1983 οι γυναίκες στη χώρα μας, μετά τον γάμο τους έπαιρναν το επώνυμο του συζύγου τους. Από το 1983 και με την θέσπιση του Ν. 1329/83 άρθρο 15, οι γυναίκες μπορούν να διατηρούν το επώνυμό τους μετά το γάμο. Έτσι, ικανοποιήθηκε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα χρόνων, που είχε σαν αποτέλεσμα η γυναικεία προσωπικότητα να μην καταργείται από την προσωπικότητα του συζύγου και της οικογενείας του. To πρόβλημα όμως παραμένει σχετικά με το επίθετο που θα παίρνουν τα παιδιά, επειδή οι υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι και ασαφείς και συγκεχυμένες αλλά και άδικες προς τη σύζυγο – μητέρα. Κατ’ όνομα μόνο μπορούμε να πούμε ότι συνιστούν «ελεύθερη επιλογή». Σήμερα τα παιδιά θεωρητικά μόνο μπορούν να παίρνουν τα επίθετα και των δύο γονιών, αν αυτό δηλωθεί πριν το γάμο. Στην πράξη όμως, παίρνουν πάντα το επώνυμο του πατέρα. Αυτό, εκτός των άλλων, αποτελεί και παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των δυο φύλων, όπως αυτή διατυπώνεται στα άρθρα 4 και 116 του Συντάγματος. Οι παρεμβάσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει για την δίκαιη επίλυση του προβλήματος, στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων και σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχουν πέσει στο κενό, όπως για παράδειγμα, η πρόταση – σχέδιο Νόμου του Ακαδημαϊκού κ. Κ. Ι. Δεσποτόπουλου που ανέφερα στην αρχή της επιστολής μου και την οποία και έχετε στα αρχεία σας.

 

Πιστεύω ότι το πρόβλημα πρέπει να μελετηθεί από την αρχή και να αντιμετωπισθεί άμεσα με την τροποποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που υπάρχουν και την θέσπιση νέων, στην κατεύθυνση του να αποκτούν τα παιδιά, σε κάθε περίπτωση, τα επίθετα και των δύο συζύγων και βέβαια όχι παραπάνω από δύο επώνυμα.

 

Επειδή λοιπόν η νομοθεσία είναι άδικη ως προς την σύζυγο - μητέρα, θα ήθελα να σας ζητήσω να πάρετε πρωτοβουλίες για την τροποποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν και την θέσπιση νέων, με βάση την συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύλων και κάτω από το πρίσμα μιας προοδευτικής σκέψης που πρέπει να επικρατεί σε μια σύγχρονη κοινωνία.

 

 

Με βαθύτατη εκτίμηση

 

 

Αννα Καραμάνου