ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Άννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Προς: Υπουργόν Εξωτερικών
          
κο Γιώργο Παπανδρέου

Θέμα : Υποστήριξη από το Υπουργείο Εξωτερικών ανταλλαγών φοιτητών Ελληνικών και Αραβικών Πανεπιστημίων

Αθήνα, 19 Μαΐου 2003

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

 

Υπήρξε ανέκαθεν πεποίθησή μου ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αραβικών κρατών, αφού οι δεσμοί της με αμφότερα τα μέρη είναι δεσμοί πολιτιστικής και πολιτισμικής εγγύτητας και συνεννόησης. Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης αυτής της προσέγγισης, προσκάλεσα, πέρσι το καλοκαίρι πρεσβευτές αραβικών κρατών στη χώρα μας σε δείπνο, με σκοπό να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μας και ιδιαίτερα τη σχέση των αραβικών κρατών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε όλοι συμφωνήσει σε εκείνο το δείπνο για την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, ώστε να υποστηριχθεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή μας. Εκείνη τη βραδιά, δεσμεύτηκα να ερευνήσω το θέμα της υποστήριξης, από την πλευρά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αυτής της προσπάθειας ενίσχυσης των δεσμών εξετάζοντας τη δυνατότητα προώθησης των Αραβικών Σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Ελλάδα.

 

Μετά από σχετική έρευνα, επανήλθα πρόσφατα στο θέμα και με επιστολή μου ενημέρωσα τους πρεσβευτές ότι στην Ελλάδα υπάρχει κάλυψη του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου από πανεπιστημιακές σχολές και, το σημαντικότερο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των νέων φοιτητών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο καλύπτει τη μελέτη των αραβικών, των τουρκικών και των εβραϊκών σπουδών. Κατά την έρευνα που πραγματοποίησα εντυπωσιάστηκα από την εξαιρετικά ενθαρρυντική διαπίστωση ότι το ενδιαφέρον για τη μελέτη των λαών της Μέσης Ανατολής, της γλώσσας και του πολιτισμού τους είναι εντονότατο μεταξύ των νέων της Ελλάδας. Παρά το ότι είναι ένα ακριτικό και νέο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και, ειδικότερα το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, έχει φοιτητές που ξεπερνούν τους 100 ανά έτος. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων οι τάξεις είναι γεμάτες, πράγμα που σημαίνει ότι πολλά παιδιά, από όλη τη χώρα, επέλεξαν να πάνε στη Ρόδο για να μελετήσουν ένα δύσκολο αντικείμενο, χωρίς να είναι σίγουροι ότι θα τους εξασφαλίσει επαγγελματική επιτυχία όσο, για παράδειγμα, οι τεχνικές ή οικονομικές σπουδές.

 

Με αυτά τα δεδομένα, θα ήθελα να ζητήσω τη συνεργασία σας για την ενίσχυση των δεσμών των πανεπιστημιακών κοινοτήτων της Ελλάδας, αλλά και των Ελλήνων φοιτητών, με τις αραβικές χώρες. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η καθιέρωση φοιτητικών ανταλλαγών μεταξύ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και πανεπιστημίων αραβικών κρατών. Σε συνάντηση που είχα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Θεμιστοκλή Λέκκα με διαβεβαίωσε για το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων φοιτητών για τις ανταλλαγές, καθώς και για την πρόθεση του Πανεπιστημίου να αναλάβει τη στέγαση και σίτιση φοιτητών από τις αραβικές χώρες που θα έρθουν στην Ελλάδα.

 

Επίσης, την Παρασκευή 16 Μαΐου συναντήθηκα στη Ρόδο με ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, οι οποίοι εξέφρασαν μεγάλη επιθυμία να παρακολουθήσουν μαθήματα σε θερινά τμήματα πανεπιστημίων της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια, καλύπτοντας τα έξοδα που θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές τόσο του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και των πανεπιστημίων των αραβικών κρατών. Θα σας παρακαλούσα, επίσης, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν, καθώς το ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες και η θερινή περίοδος που ακολουθεί θα είναι ιδανική για τη διενέργεια των ανταλλαγών.

 

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση,

 

Με βαθύτατη εκτίμηση,

 

 

 

 

Άννα Καραμάνου