Ίση Μεταχείριση

συνέντευξη της Άννας ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Του Παναγιώτη Μαυρίκου
26. 05. 2002

 

Παγκόσμιο ρεκόρ μικρότερης συμμετοχής γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατέχει η Ελλάδα. "Θα πρέπει να εκλεγούν γυναίκες στα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια, γιατί είναι πιο ευαίσθητες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής" μας λέει η ευρωβουλευτής Άννα Καραμάνου, η οποία κατέχει και τον τίτλο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα ισότητας των γυναικών.

Η "Κ.Α." βρέθηκε στην ειδική συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνομίλησε με την κυρία Καραμάνου, η οποία έδωσε εντυπωσιακά στοιχεία για την γυναίκα στο σπίτι, τη δουλειά και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

  • Ποια είναι τα βασικά θέματα της συζήτησης που γίνεται στις Βρυξέλλες για τη γυναίκα σήμερα;

Υπήρξε στις Βρυξέλλες μια σημαντική συνεδρίαση της Επιτροπής θεμάτων γυναικών και ίσων ευκαιριών που αφορά τις προτάσεις και τις ιδέες της επιτροπής μας για το ρόλο των γυναικών στη Συντακτική Συνέλευση. Βεβαίως, εκφράσαμε τη βαθύτατη απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι συμμετέχει πολύ μικρός αριθμός γυναικών στην Τακτική Συνέλευση που θα συζητήσει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να λάβουν χώρα εν όψει και της διεύρυνσης.

Να σας τονίσω ότι συμμετέχουν μόνο 15 γυναίκες σε σύνολο 105. Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα πολύ δυναμικό παράγοντα που μπορεί να έχει μια σημαντική συμβολή στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας και δημοκρατικής Ευρώπης.

  • Πάντως παίρνουν διαστάσεις τα θέματα της κακοποίησης των γυναικών στην Ευρώπη;

Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κακοποίηση των γυναικών, με την βία εις βάρος των γυναικών. Ήδη, η Ισπανική προεδρία το ανέδειξε αυτό ως θέμα προτεραιότητας.

Εμείς επεξεργαζόμαστε θέματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, την σεξουαλική και την βία στην εργασία. Θα πρέπει να υπάρξει τρόπος ουσιαστικής και αποτελεσματικής καταπολέμησής της.

Θέλουμε λοιπόν, μέσα από την μεταρρύθμιση των συνθηκών, να υπάρξει μια νομική βάση που θα κατοχυρώνει την ισότητα των φύλων και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, στο χώρο της αγοράς εργασίας και σε ότι αφορά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή, μια ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στους δημοκρατικούς θεσμούς και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Επίσης, η Συνθήκη θα πρέπει να δίνει τη νομική βάση, προκειμένου να υπάρξει στην πράξη ισότητα των δύο φύλων.

  • Για ποιον λόγο είναι χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων;

Οι γυναίκες αποτελούν έναν παράγοντα ανανέωσης της πολιτικής διαδικασίας. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο φιλειρηνικές από τους άνδρες και λιγότερο βίαιες. Δίνουν έμφαση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής ισότητας των φύλων, δικαιοσύνης κ.λ.π. και μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύ θετικό παράγοντα στη λήψη των αποφάσεων.

Γυναίκες στα κέντρα εξουσίας

  • Πάντως θα δούμε χαμηλά ποσοστά συμμετοχής ή εκλογής και στις προσεχείς εκλογές για την Αυτοδιοίκηση;

Στην Ελλάδα το ποσοστό γυναικών που συμμετέχει στα Νομαρχιακά και Δημοτικά Συμβούλια, είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο. Το ποσοστό είναι γύρω στο 7% σε όλη την Ελλάδα. Όπως ξέρετε υπάρχουν μόνο 15 γυναίκες δήμαρχοι σε ένα σύνολο που ξεπερνάει τους χίλιους. Από τους νομάρχες υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες.

Υπάρχει ανάγκη να γίνει μια πιο αποτελεσματική παρέμβαση στην Ελλάδα. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι είναι θετικό το μέτρο που εισήγαγε η Βάσω Παπανδρέου για την υποχρεωτική συμμετοχή γυναικών στα ψηφοδέλτια κατά το ένα τρίτο. Αυτό, βέβαια, δεν διασφαλίζει την εκλογή των γυναικών στα όργανα, αλλά η εμπειρία μας λέει ότι όσες περισσότερες γυναίκες είναι υποψήφιες, τόσες περισσότερες θα εκλεγούν.

Πρέπει να αρχίσει να σπάει η αντίληψη που θέλει μόνο άνδρες στα κέντρα εξουσίας. Βλέπω με λύπη μου, ότι από τα κόμματα γύρω στο 90% των προτάσεων για δημάρχους είναι άνδρες.