Βράβευση των ευρωβουλευτών Άννας Καραμάνου και Ρόδης Κράτσα από την Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος, 29.3.04

Από την εκδήλωση της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, για την βράβευση των ευρωβουλευτών Άννας Καραμάνου και Ρόδης Κράτσα, για την προσφορά τους στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, 29.3.04

 
 
Από την εκδήλωση της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος (από αριστερά) η Γ. Γ. Ισότητας κα Ευγενία Τσουμάνη, η κα Άννα Καραμάνου, η Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος κα Μαρί Ζαφέτ και η κα Ρόδη Κράτσα, 29.3.04